0 ×
Вашата количка е празна.

Общи условия

Моля, прочетете Общите условия, посочени по-долу, преди да използвате сайта fitoakcent.bg. При поръчка на продукти от този сайт се счита, че се съгласявате безусловно с тези условия.

I. Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между АВАНГАРД ФАРМА ООД, ЕИК 201601600, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Владислав Варненчик, бл. 24, вх. Б, наречено по-долу за краткост "Доставчик" от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент" от друга страна, във връзка със заявяването и закупуването на стоките, предлагани чрез електронен магазин, достъпен чрез домейна fitoakcent.bg. Онлайн магазинът, достъпен чрез домейна fitoakcent.bg, е собственост на АВАНГАРД ФАРМА ООД.

Съгласно Общите условия, Клиентът сключва договор за покупко-продажба на продукти, по силата на който АВАНГАРД ФАРМА ООД се задължава да достави и да прехвърли на Клиента собствеността върху определените от него стоки.

Всяка отделна заявка за покупка представлява отделен договор при условията на действащите Общи условия и обвързва страните до получаване на доставката от Клиента.

Клиентът заплаща на АВАНГАРД ФАРМА ООД възнаграждение за доставените стоки в размер на цената, обявена от АВАНГАРД ФАРМА ООД чрез електронния магазин към момента на поръчката.

АВАНГАРД ФАРМА ООД доставя поръчаните от Клиента стоки, съгласно настоящите Общи условия.

Цената на доставката не е включена в цената на продукта. За поръчки на територията на страната доставката е съгласно тарифата на куриерски фирми Еконт и Спиди. За покупки на стойност над 99 лв доставката е безплатна.

II. Регистрация

Всеки посетител има възможност да разглежда свободно всички страници на сайта fitoakcent.bg, достъпни без регистрация, да избира продукти и да ги добавя в своята кошница. Регистрацията на Клиентски профил с потребителско име, парола, адрес за доставка и телефон за връзка не е задължителна. Клиентът може да пазарува от fitoakcent.bg, дори да не е извършил регистрация.

1. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите чрез електронния магазин на АВАНГАРД ФАРМА ООД стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

2. За да бъде обработена поръчката му, Клиентът трябва да е попълнил вярно електронната форма за поръчка, намираща се на интернет адрес fitoakcent.bg, както и актуален адрес за доставка (ако е нужно, и адрес за фактура) и телефонен номер. При попълване на формата за поръчка АВАНГАРД ФАРМА ООД изпраща на Клиента заявените от него продукти.

III. Цени

Всички посочени цени на стоки в електронния магазин на АВАНГАРД ФАРМА ООД са в български лева, с включено ДДС и не включват цената на доставката.

АВАНГАРД ФАРМА ООД има право да променя цените на предлаганите продукти, както и цената на доставката по всяко време и по своя преценка, без да дължи предварително уведомяване на Клиента. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална при подаване на заявката за покупка.

При допуснати технически грешки в публикуваната цена или описание на продукт, АВАНГАРД ФАРМА ООД има право да откаже изпълнението на поръчката. АВАНГАРД ФАРМА ООД трябва да възстанови сумите, платени от Клиента, ако има такива, и не дължи допълнително обезщетение на Клиента.

IV. Други права и задължения на Клиента

1. Клиентът има право:
- по всяко време да отправя запитвания към АВАНГАРД ФАРМА ООД, както и да получава информация за състоянието на своята поръчка, като за целта използва електронната форма за контакт, телефона или адреса на електронната поща за връзка с АВАНГАРД ФАРМА ООД;
- да получава допълнителна информация относно действието на предлаганите продукти от лекар специалист, но с ясното съзнание, че същата не е предназначена за диагностика и лечение на заболявания и здравословни проблеми и не замества живата консултация с такъв.

2. Клиентът се задължава:
- да опазва своето потребителско име и парола и носи отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен да уведомява АВАНГАРД ФАРМА ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и при опасност от такова използване.;
- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и правилата на морала;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително правото на интелектуална собственост;
- да не извършва злонамерени действия с цел увреждане правилното функциониране на електронния магазин на АВАНГАРД ФАРМА ООД или достъп до лични данни на потребители;
- да използва сайта и предоставената в него информация изцяло на своя отговорност и риск.

V. Други права и задължения на АВАНГАРД ФАРМА ООД

1. АВАНГАРД ФАРМА ООД има право:
- да променя съдържанието на електронния магазин, включително оформлението на самия сайт и домейна, чрез който той е достъпен в интернет;
- да поставя електронни препратки към други интернет страници и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.

2. АВАНГАРД ФАРМА ООД се задължава:
- да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
- да достави заявената за покупка стока в срок и в добър търговски вид;
- да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

VI. Ограничаване на отговорността

1. АВАНГАРД ФАРМА ООД полага необходимата грижа да поддържа винаги актуална информация в електронния магазин, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата, в това число относно описанието на предлаганите продукти, посочения състав, наличието на добавки или алергени и т. н., непосочени от производителя на продукта.

2. АВАНГАРД ФАРМА ООД не носи отговорност за ненавременното получаване, обработване на заявките за покупка и/или доставка на заявени продукти при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития.

3. При наличие на хиперлинкове, препращащи към други други сайтове, АВАНГАРД ФАРМА ООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и произтеклите от посещението им вреди и/или пропуснати ползи, в това число и вреди върху софтуер, хардуер или загуба на данни на Kлиента.

VII. Лични данни

АВАНГАРД ФАРМА ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Kлиента на трети лица, освен в случаите, когато е налично изричното писмено съгласие на Kлиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени да изискват и събират такава информация или в други случаи, при които следва да предостави информацията по силата на закона.

В случай че по някаква причина Kлиентът е забравил или изгубил своето потребителско име и парола, АВАНГАРД ФАРМА ООД изпраща данните само на адрес на електронна поща, който е бил посочен от Kлиента в момента на регистрацията.

VIII. Изменения в Общите условия

1. АВАНГАРД ФАРМА ООД има право едностранно, по своя преценка да променя настоящите Общи условия чрез актуализиране на настоящия сайт. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

2. За настъпилите изменения АВАНГАРД ФАРМА ООД уведомява по подходящ начин всички регистрирани потребители, чрез съобщение по електронен път /на електронна поща, посочена от Клиента при регистрацията/.

3. Клиентът има възможност да изрази несъгласието си с изменените Общи условия, като уведоми АВАНГАРД ФАРМА ООД писмено в едномесечен срок от получаване на съобщението за изменението им. За дата на получаване се счита датата, на която съобщението е получено на електронната поща, посочена от Клиента.

IX. Съдържание и авторски права

1. Всички материали, публикувани в сайта на АВАНГАРД ФАРМА ООД, са защитени обекти на интелектуална собственост и са притежание на техните собственици.

2. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на АВАНГАРД ФАРМА ООД.

С натискане на бутона “Абониране” потвърждавам, че съм прочел и приемам Общите условия.